oczyszczalnia przydomowa odległości

Dom jednorodzinny
1/1

Oczyszczalnie przydomowe – jakie odległości należy zachować przy montażu oczyszczalni?

Są pewne przepisy, które jasno określają w którym miejscu powinny znajdować się elementy przydomowej oczyszczalni. Jakie są idealne warunki dla przydomowej oczyszczalni… Kiedy decydujemy się na przydomową oczyszczalnię warto zwrócić uwagę na odległości od siebie poszczególnych elementów….dekorator o

Read More