Dokumentacja geologiczno inżynierska a budowa domu, kiedy potrzebna?

1/80
Badanie gruntu, dokumenacja geotechniczna

Każdy budynek i inwestycja, która ma powstać na konkretnym gruncie, musi być odpowiednio zaplanowana, a podłoże dokładnie sprawdzone. Dzieje się to zazwyczaj na etapie projektu, jednak sama dokumentacja geologiczno – inżynierska nie zawsze jest wymagana.

Co to jest dokumentacja geologiczno – inżynierska?

Inwestycje, które budowane są w nowych miejscach, muszą spełniać szereg warunków. W ramach planu budowy należy dodatkowo sprawdzić wszelkie parametry związane z ziemią. Sprawdzenie i opisanie gruntu nazywa się opinią geotechniczną, i jest obowiązkowe przy każdej budowie. Sprawdzić należy, czy grunt jest nośny, a także, czy ziemia spełnia inne warunki, umożliwiające budowę (na przykład czy nie jest zanieczyszczona). Jednak sprawdzenie stanu podłoża opisane w opinii geotechnicznej nie zawsze wystarczy – w przypadku niektórych budynków należy również przygotować dokumentację geologiczno – inżynierską. Ponieważ jest to skomplikowana procedura, dokumentacja geologiczno inżynierska to zadanie dla firm takich jak GEOdev. W ramach tej dokumentacji należy wykonać szereg badań, a także przygotować dokumenty, które będą dostępne dla odpowiednich osób przez wiele lat.

 

Kiedy konieczna jest dokumentacja geologiczno – inżynierska?

O konieczności stworzenia dokumentacji geologiczno inżynierskiej decyduje przede wszystkim zbadany już podczas opinii geotechnicznej stopień skomplikowania gruntów, a także kategoria, do jakiej będzie należał przyszły budynek. Zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM z 2012, wykonanie dokumentacji geotechnicznej jest obowiązkowe w przypadku budynków drugiej i trzeciej kategorii. Zakres rodzajów budynków w tych kategoriach jest szeroki, w dużym skrócie można jednak powiedzieć, że są to budowle wielkopowierzchniowe, zabytki, tunele, nasypy, kotwy i inne typy skomplikowanych inwestycji. Podłoże, które również jest wskazaniem do przeprowadzenia dokumentacji,  można podzielić względem warunków na proste, złożone, oraz skomplikowane warunki gruntowe. W tej kategorii bierze się pod uwagę między innymi zjawiska geologiczne, jednorodność lub niejednorodność warstw gruntowych, czy też poziom posadowienia względem zwierciadła wód gruntowych.

Czy wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej jest trudne?

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej to kolejny krok, jaki podejmuje się po sporządzeniu opinii geotechnicznej. Proces ten jest żmudny i odbywa się na podstawie wskazanych w opinii parametrów dotyczących gleby. Dodatkowo dokumentacja taka powinna zawierać prognozę na temat wpływów, jakie  budowa może miećna środowisko. Każdą dokumentację geologiczno-inżynierską trzeba zatwierdzić w urzędzie.

Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest dość skomplikowane, jednak odpowiednio przeszkolone firmy z doświadczeniem zajmą się tą kwestią w profesjonalny sposób.

Zostaw komentarz...

Name

Email