Zabezpieczenie wykopów na budowach to zadanie wbrew pozorom dla specjalistów!

73/104
Budowlańcy na budowie

Zabezpieczenie placu budowy to obowiązek wszystkich inwestorów i ekip budowlanych. Bez tego tak naprawdę nie można rozpoczynać żadnej inwestycji, ponieważ jest to niebezpieczne i naraża zdrowie, a czasem nawet życie pracowników. Przed przystąpieniem do prac budowlanych trzeba więc pomyśleć o solidnym zabezpieczeniu wykopów itp. Jak zatem to zrobić?

Formalności związane z planowaniem budowy

Na początku należy zmierzyć się z wieloma formalnościami, których należy dopilnować chcąc rozpocząć budowę. Tak naprawdę rozpoczyna się ona już w momencie podjęcia prac przygotowawczych, czyli podczas wytyczania geodezyjnego obiektów, niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z obiektami tymczasowymi, wykonania przyłączy do mediów potrzebnych podczas prac budowlanych.

Zabezpieczenie placu budowy

To, jakie zabezpieczenie będzie konieczne zależy w znacznej mierze od charakteru budowy. Nie w każdym przypadku wymagane są takie same środki i rozwiązania, jest to uzależnione od techniki budowy, ale i rodzaju wykonywanej pracy. Jak zabezpieczyć głębokie wykopy na budowach można zobaczyć na www.keller.com.pl/79-nasze-rozwiazania/130-hala-stulecia, gdzie omówiono to na przykładzie wrocławskiej Hali Stulecia. Niezbędne było zastosowanie specjalnych zabezpieczeń jak kolumn DSM i Soilcrete, które chroniły między innymi przed napływem wody przez grunty.

zobacz także:  Jak dobrać rodzaj szalunku do zabezpieczenia wykopów?

Rodzaje wykopów a zabezpieczenia

Aby prawidłowo zabezpieczyć wykopy, należy wiedzieć jakie są ich rodzaje. Można je podzielić na wykopy wąskoprzestrzenne (o szerokości dna do 1,5 m) i szerokoprzestrzenne (o szerokości i długości dna większej niż 1,5 m). Inny podział bierze pod uwagę głębokość i wyróżnia się wykopy płytkie (do 1 m), średniogłębokie (nie głębsze niż 3 m) i głębokie (powyżej 3 m).

Zabezpieczenie wykopów na budowie

Podczas robienia wykopów należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jeśli są one w miejscu, które jest dostępne dla osób postronnych, należy ustawić po zmroku i na czas nocy specjalne bariery ochronne z ostrzegawczym światłem. Ich poręcze muszą znajdować się na wysokości ponad 1 m nad terenem. Wykopy należy także przykryć, aby nikt do nich nie wpadł. Jeżeli natomiast nie mogą być one ogrodzone, wówczas na terenie budowy powinien być stały dozór.

Ogrodzenie placu budowy

Jeśli jest to możliwe, zaleca się ogrodzenie placu budowy, które zabezpieczy teren przed osobami postronnymi. Pozostawienie wykopów bez nadzoru może być niebezpieczne nie tylko dla pracowników, ale i dla osób trzecich. Ogrodzenie powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 m, tak stanowią przepisy Prawa budowlanego. Materiały budowlane natomiast nie mogą znajdować się bliżej niż 0,75 m od ogrodzenia. Oprócz tego, istotne jest także odpowiednie oświetlenie placu budowy. Warto pomyśleć o lampach zewnętrznych z czujnikami ruchu. Dzięki temu nie tylko wzmocnione zostanie bezpieczeństwo osób postronnych, ale także plan budowy będzie chroniony przed kradzieżami.

zobacz także:  Jak dobrać rodzaj szalunku do zabezpieczenia wykopów?

napisz komentarz...

Name

Email