Oczyszczalnie przydomowe – jakie odległości należy zachować przy montażu oczyszczalni?

62/102
Dom jednorodzinny

Kiedy decydujemy się na przydomową oczyszczalnię warto zwrócić uwagę na odległości od siebie poszczególnych elementów. Niektóre z rozporządzeń dotyczących odległości od obiektów zostały wydane zostały nawet przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Są pewne przepisy, które jasno określają w którym miejscu powinny znajdować się elementy przydomowej oczyszczalni.

Jakie są idealne warunki dla przydomowej oczyszczalni?

Najlepszy teren pod przydomową oczyszczalnię jest płaski i z niskim poziomem wód gruntowych, ale wiele zależy oczywiście od samej oczyszczalni. Nie zmienia to jednak faktu, że na dobrze przepuszczalnym gruncie najczęściej montuje się oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Kiedy jednak teren nie spełnia wymagań, należy wybrać inne rozwiązanie. Pocieszające jest to, że oczyszczalni jest bardzo wiele i praktycznie sytuacja, w której nie można ich dobrać do domostwa jest niemożliwa. Jeśli jednak teren nie zawsze jest taki jakbyśmy oczekiwali musimy liczyć się z kosztami. Podczas planowania miejsca na przydomową oczyszczalnię należy mieć pewność, że żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się z niej do wód gruntowych, a tym samym do innych obiektów znajdujących się w jej pobliżu. Dlatego właśnie tak ważną kwestią jest odległość domowej oczyszczalni od innych obiektów.

Jaka powinna być odległość przydomowej oczyszczalni od domu?

Legalna budowa przydomowej oczyszczalni obwarowana jest szeregiem ustaw i różnymi rozporządzeniami. Dlatego gdybyśmy mieli sami zabrać się do tego zadania byłoby ono bardzo kłopotliwe. Oczyszczalnie przydomowe montują często firmy zajmujące się ich sprzedażą (EkoDrenSklep.pl), więc warto im zaufać jeśli chodzi o kwestie związane z przepisami. Najważniejsze jest to, by przestrzegać odległości oczyszczalni od obiektów nie tylko na własnej działce, ale także wziąć pod uwagę sąsiednie domostwa. Rozmieszczenie osadnika gnilnego powinno być w jak najmniejszej odległości od domu, tak, by miał on jak najkrótszą drogę do przebycia. Chodzi też o to, by ścieki nie zdążyły ostygnąć, gdyż w wyższych temperaturach proces rozkładu jest bardziej intensywny i szybszy.

Przepływowy osadnik jako część przydomowej oczyszczalni można umieścić w odległości budynku mieszkalnego tylko pod warunkiem, że będzie ona należycie odpowietrzany przez instalację kanalizacyjną, która powinna być wyprowadzona co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien oraz drzwi zewnętrznych. Kiedy nie spełni się tego warunku, osadnik musi być oddalony od budynku co najmniej 5 m. Sam osadnik natomiast powinien być oddalony od najbliższej studni o 15 m, a od granicy drogi o 2m. Warto pamiętać także o bezpiecznej odległości rur z gazem i wodą. Powinny one wynosić 1,5 m. Natomiast kable elektryczne powinny być oddalone o 0,8 m i 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Kolaż z oczyszczalniami

Odległość od obiektów podczas montażu przydomowej oczyszczalni z drenażem

Oczyszczalnia z drenażem jest najbardziej wymagająca jeśli chodzi o wielkość powierzchni. Nie może ona być ułożona bliżej niż 30 m od studni, 3 m od budynku, drzew i dużych krzewów, a 2 m od granicy działki i drogi. Odległości od rur z gazem i wodą są tu takie same jak w przypadku osadnika wstępnego. Na sam drenaż natomiast należy przeznaczyć 30-90 metrów kwadratowych w zależności od ilości odpływających ścieków. Na szczęście oczyszczalnię można wielokrotnie układać w zależności od kształtu działki. Warto także pamiętać, by pomiędzy nitkami drenażowymi zachować odległość co najmniej 1,5 m.

Co warto wziąć pod uwagę montując przydomową oczyszczalnię ścieków?

Podczas planowania głębokości wykopów pod drenaż trzeba wziąć pod uwagę maksymalny w skali roku poziom wód gruntowych. Drenaż powinien znajdować się przynajmniej 1,5 m płycej niż najniższy poziom wody. Z kolei minimalne zagłębienie drenażu powinno wynosić 60 cm. Warto także zaplanować szerokość wykopów poszczególnych nitek drenażu – mają one przeważnie 50 m, ale wartość tę można zmniejszyć do 30-40 cm. Odległość między rurami powinna wynosić 1,5-2 m, natomiast ich maksymalne zagłębienie w gruncie to 1-1,3 m. Nitki drenażowe nie powinny być także zbyt długie, przy 25 m oczyszczalnia będzie doskonale spełniała swoją funkcję.

napisz komentarz...

Name

Email